Buscador de inmobles

Operación:

 

Localidades:

 

Tipo:

 

Referencia:
 • Inmobiliaria
 • Arquitectura
 • Deseño
Rúa Frei Lois Rodríguez, 18 Baixo - 15200 - Noia (A Coruña)
981 822 554


Arquitectura

 • Proxectos de Obra Nova
 • Proxectos de Reformas
 • Proxectos de Locais
 • Proxectos de Naves
 • Proxectos de Urbanizacións
 • Proxectos de Solo
 • Direccións de Obra
 • Tasacións
 • Plan de Seguridade e Saude
 • Coordinación de Seguridade
 • Orzamentos
 • Segregacións
 • Licencias de Obra e Apertura

Buscador de inmobles

Operación:

 

Localidades:

 

Tipo:

 

Referencia:

Empresa - Inmobiliaria Noela

XESTIÓN INTEGRAL DA VIVENDA

O Noso traballo está orientado a proporcionar ao cliente un servizo obxetivo e independente con un perfecto coñecemento do territorio de Galicia que cubrimos.

 

Para iso dispoñemos dunha ampla carteira de propiedades rurais e urbanas, así como dun grupo de comerciais que localicen as propiedades que a vostede lle interesen, como pisos en Noia, pisos en Porto do Son, pisos en Lousame, etc ... e tamén casas en Noia, casas en  Outes e alrededores ...

 

Dentro da rama inmobiliaria os nosos servizos cubren a procura e localización de propiedades, execución da venta así como todos os trámites notariais ou rexistrais que a mesma conleva e introducimos algunha novidade como a transformación de vivenda de segunda man para vivenda de protección oficial, xestión de axudas para alugueres, tramitación de herencias, medicións, ...

 

EMPRESA - ARQUITECTURA NOELA

A Nosa oficina técnica ofrece os servicios de: Proxectos de vivendas, Edificios, Rehabilitación de vivendas e edificios, Naves, Locais, Medición de fincas, Dirección de obras, Delineación de planos, Tasacións, etc.

 

Empresa colaboradora cos arquitectos Eugenio Torreira Pais, colexiado nº 2865 e con Jesús Otero Caramés, colexiado nº 1144  no colexio oficial de arquitectos de Galicia.

 

 

Visítenos en Rúa Frei Lois Rodríguez, 18 Baixo - 15200 - Noia (A Coruña) y le realizaremos orzamentos sen compromiso.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Subir